Independent Order of Odd Fellows  

I.O.O.F.

 
Kdo jsme

Jsme společenství čestných a svobodných osob, které usilují o uskutečňování ušlechtilých lidských hodnot ve společnosti. Náš mezinárodně rozšířený Řád symbolizují tři spojené články řetězu, a sice Přátelství, Lásku a Pravdu.

V České republice nyní působí lóže Bohemia č1, Concordia č.2, lóže č.3 Karel IV, lóže Martel č.4 a dámská lóže Dorothea. 

 

Účel řádu

Řád Odd Fellows má jasný, humanitární cíl. Cíl, který se týká našich společných – mezilidských vztahů. Vědomí toho, že to, co děláme, děláme a nemyslíme při tom pouze na ty, které známe a kteří mluví stejným jazykem. Naše úsilí je zaměřené tak, aby dosáhlo přes hranice, a to jak náboženské, tak i hranice státní. Teprve tak se stane celosvětovým.

O řádu

Naše zásady

Principem existence Odd Fellows je dodnes snaha o vzájemnou pomoc mezi lidmi, kteří jsou spřízněni společnými etickými a sociálními hledisky. Všichni členové Odd Fellows musejí respektovat a dodržovat zákony své země, stejně tak musejí dodržovat i principy Odd Fellows. Ty však nejsou nikterak v rozporu s těmito zákony. Není vyžadováno nic, co by bylo v rozporu se svědomím členů.

Historie řádu

Kořeny Odd Fellows lze nalézt v Anglii v r. 1725 jako Odd Fellows sdružení, která vznikají v anglických městech jako spolky sdružující osobnosti s humanistickými ideály, spojenými snahou o vzájemnou pomoc nejen v nouzi. Znamení a symboly ze zednářských lóží, rituály nesou proto podobné výchozí motivy. Důležitým prvkem byla snaha o zamezení vstupu především nepovolaným osobám, z toho důvodu je tolik tajemnosti kolem znaků, symboliky a hesel. Dodnes známa je Manchester Unity, větev Odd Fellows v Anglii, sahající již do zmíněných počátků historie.

Často bývá Odd Fellows Řád zaměňován s nejrůznějšími směry Svobodného zednářství. Jde však o paralelně existující společenstvo, které má se zednáři něco příbuzného, ale zároveň i odlišného. Na rozdíl od zednářů je hnutí Odd Fellows tolerováno katolickou církví. Prvotní záměry při vzniku tajných spolků a sdružení po celé Evropě souvisejí s nejrůznějšími mýty a motivy. Jako nejstarší to byly motivy náboženské při vzniku tajných bratrstev s nejrůznějšími cíli. Častěji však vznikaly spolky profesní, cechovní organizace se svými rituálními shromážděními. Stavitelé katedrál jsou údajně prvými činiteli těchto spolků a tajných sdružení, lóží. Spolu s osvícenstvím je spojen vznik zednářských lóži v Anglii a Francii, později na podobné platformě vznikají různé spolky po celé Evropě. Téměř ve stejnou dobu jako Svobodní zednáři (Velká Lóže v Londýně) začíná i historie Odd Fellows. Mnoho významných členů zednářských lóží bylo zároveň i členy řádu Odd Fellows.

 
Kontakt
Concordia Lóže č. 2 , I.O.O.F. České republiky je řádně registrována jako občanské sdružení u MV ČR
Tel: +420-123-456-7890
Email: info@oddfellows.cz
Malá Štěpánská 8
120 00, Praha 2
 

© 2023 by Flora Day. Proudly created with wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now